Szómagyarázat

Idegen szavak és kifejezések, szakkifejezések, mozaikszavak magyarázata.

Kickstarter

A Kickstarter egy 2009-ben alapított közösségi tőkegyűjtő oldal, amely segítséget nyújt a kreatív projektek számára az induló tőke összegyűjtéséhez. Alapszabály, hogy a Kickstarter befektetői nem húzhatnak hasznot az általuk támogatott projektekből, kizárólag jelképes dolgokat kaphatnak cserébe, mint pl. írásos köszönetnyilvánítás, egyedi póló, vacsora az ötletgazdával, vagy ingyenes példány az elkészült termékből.

Részletes leírás a Wikipédiában...

Klímamodellek

Egydimenziós légköri modellek

Horizontális átlagolású modelltípusok, a légkörön belül több egymás fölötti réteggel számoló, a szoláris és az infravörös sugárzás légköri transzfer folyamatait nagy részletességgel leíró modelltípusok.

Háromdimenziós légköri-óceáni általános légkörzési modellek

Ezek a legkomplexebb légköri-óceáni modellek (GCMs - global climate models). A légkört és az óceánt 2-4 °C-os longitudinális és latitudinális körönkénti felbontású hálóra osztják. Akár 20-40 réteg is szerepelhet a legkorszerûbb modellekben, ezt a rendelkezésre álló számítási teljesítmény is behatárolhatja. Mind a széljárást, a tengeráramlást és sok egyéb légköri és óceáni folyamatot pontosan beépítenek a modellbe.

Részletes leírás a Wikipédiában...

Kötött keringés

Egy égitestrõl akkor mondjuk, hogy kötött keringésû, ha a keringési ideje és a forgásideje megegyezik, azaz egy keringési periódus alatt tesz meg egy fordulatot, és mindig ugyanazt az oldalát fordítja a központi égitest felé, azaz a keringési- és forgásirány megegyezik. Talán a legismertebb példa erre a Hold, de például a Jupiter holdjainak többsége is kötött keringésû. A kötött keringés az árapályerők hatására jön létre.

Nanoműhold (CubeSat)

A CubeSat egy olyan űrkutatásra használt miniatűr műhold (nanoműhold), amelynek térfogata egy liter (10 cm-es kocka), tömege nem nagyobb 1.33 kg-nál, és jellemzően kereskedelmi forgalomban kapható elektronikai egységekből építik. A nanoműholdak története 1999-ig nyúlik vissza, amikor a Kaliforniai Politechnikai Állami Egyetem és a Stanford Egyetem kifejlesztették a CubeSat specifikációt, hogy segítsék az egyetemeket az űrkutatásban. Az oktatási intézmények mellett olyan nagy cégek, mint a Boing, is építenek nanoműholdakat, de Kickstarter kampányokban szintén szerepelnek, és a rádióamatőrök körében is népszerűek.

Részletes leírás a Wikipédiában...

Radiation Assessment Detector (RAD)

A Radiation Assessment Detector (RAD) egy részecskeanalizátor, amely a részecskesugárzást a teljes energiaspektrumban vizsgálja az Mars Science Laboratory (MSL) teljes útja során beleértve az űrutazást és a Mars felszínén megtett utat. Az energiatakarékosság miatt a tervek szerint óránként 15 percig végez mérést. A RAD legfontosabb céljai többek között: a Mars felszínét érő részecskesugárzás energiaspektrumának meghatározása, a felszínen várható emberi sugárdózis meghatározása és az atmoszféra sugárzásáteresztő képességét leíró modellek ellenőrzése.

Részletes leírás a Wikipédiában...

Sample Analysis at Mars (SAM)

A Sample Analysis at Mars (SAM) a 2012 óta a Marson tevékenykedő Curiosity marsjáró legösszetettebb műszere, egy laboratórium, amely alkalmas a Marson gyűjtött talaj- és kőzetminták kémiai tulajdonságainak széleskörű vizsgálatára. Három részből áll: tartalmaz egy gázkromatográfot, egy tömegspektrométert és egy lézerspektrométert. A SAM ezek segítségével elemzi a Mars légkőréből vett illetve a kőzetminták hevítésével keletkezett gázokat, az élet és a Mars kémiájának megértésében fontos szerepet játszó szerves és szervetlen molekulák után kutatva. A SAM megvizsgálta a Marsi talajmintákat, és 2%-os víztartalmat mért.

Sievert

Az ionizáló sugárzás mennyiségét annak biológiai hatása alapján értékeli, és a szövetekben (emberben) elnyelődött sugárzás mértékegysége. 1 Sv = J/Kg*W, ahol W az adott sugárzástípusra és szövetfajtára jellemző súlyozó tényező.

Részletes leírás a Wikipédiában...