Víz fajhő hőmérsékletfüggése

A víz fajhőjét táblázatokban szokták megadni, mivel értéke függ a hőmérséklettől, azonban képletet nagyon nehéz találni. Ezért egy fajhő táblázat alapján készítettem egy harmadfokú polinom közelítést, amely a hőmérséklet folytonos függvényeként hatérozza meg a fajhőt.

A víz fajhője a hőmérséklet függvényében (harmadfokú közelító egyenlet):

c(t) = - 1,525338902644E-07 * t³ + 3,7345597520895E-05 * t² - 0,002243672178863 * t + 4,21738214940951

A képlet alapjául szolgáló adatok:

Hőmérséklet [C] KJ/(Kg*K) Közelító egyenlet Hiba
0,01 4,2199 4,2174 0,0025
10 4,1955 4,1985 0,0030
20 4,1844 4,1862 0,0018
25 4,1816 4,1822 0,0006
30 4,1801 4,1796 0,0005
40 4,1796 4,1776 0,0020
50 4,1815 4,1795 0,0020
60 4,1851 4,1843 0,0008
70 4,1902 4,1910 0,0008
80 4,1969 4,1988 0,0019
90 4,2053 4,2068 0,0015
100 4,2157 4,2139 0,0018
Átlag: 4,1930 4,1930 0,0030