Idézetek az életről

"...miután létrejött az élet, az univerzum soha többé nem lehetett ugyanaz. Lassan, de biztosan átalakította a Föld bolygót, és azáltal, hogy kitűzte a tudathoz, az intelligenciához és a technikához vezető utat, arra is vitathatatlanul képesnek kell lennie, hogy megváltoztassa a világenyetemet." - Paul Davies: Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

"Nos, ha valóban olyan nagyszámú atom van, amelynek
számbavevéséhez minden lény léte kevés lesz,
és ha a természet törvénye örök, mely a dolgok
magvait összeterelni akárhova képes, ahogy már
így ide összeterelte, be kell ismerni megint csak:
vannak más Földek még, más részében az űrnek,
hol más emberi faj, más nembeli állatok élnek."

Titus Lucretious Carus: De rerum natura (A dolgok természetéről), ~Kr. e. 50. Ford: Teravagimov Péter

"Sajátosságait tekintve az élet annyira rendkívüli, hogy az már kimeríti az anyag egy eltérő állapotának leírását." - Paul Davies, Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

"Az élet nyilvánvalóan kémiai jelenség, de a különbség nem is a kémiájában, min tolyanban rejlik. Az élet titka az informatikai tulajdonságaiból ered: az élő szervezet - komplex információfeldolgozó rendszer." - Paul Davies: Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

"A vitalizmus téves mivolta ellenére az elképzelés magja helytálló. Létezik egy nem anyagi természetű "valami" az élő szervezetben, valami egyedülálló és szó szerint életbevágó a működéséhez, de nem bizonyos eszencia vagy erő, vagy valamiféle megbabonázott atom. Ez a többlet egy bizonyos fajta információ, vagy modern szóhasználattal élve, szoftver. " - Paul Davies: Az ötödik csoda, fordította: Kertész Balázs

"És mikor az éjfél magányosságában a csillagos ég fenséges képét nézve az ismeretlen világokra gondolunk, melyek benépesítik a tért, győződjünk meg, hogy ott is vannak vagy lesznek élő teremtések. Mert a csillagokbeli élet nem szükségképpen egyidejű a mi földünkével: oly véghetetlen sokféleség uralkodik az égen, mint a mi kertjeinkben. Vannak ott emberiségek, amelyek hasonlíthatatlanul előbbre haladnak a tökéletesbülésben, mint mi. A mi földünk egész politikai, szociális és vallási történetével együtt csak egy szegény kis hangyaboly, csak egy tiszavirág röppenése a napsugárban." - Camille Flammarion: Csillagbeli emberek, fordította: Tóth Béla

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme