Miért értelmetlen és káros a bioüzemanyag?

Korunk egyik legnagyobb átverése a bioüzemanyag. Tekintve, hogy a növények csupán a napsugárzás közel 1%-át képesek hasznosítani, szemben a napelemek 20%-os hatékonyságával, a bioüzemanyag gyártás a napenergia hasznosításának legrosszabb és legkörnyezetrombolóbb módja.

Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a napelemek 20%-os hatékonyságához képest a növények 1%-os fényhasznosítása [1] mennyire elenyésző.

 

 

A növények által megkötött napenergiának csak egy része kerül be a belőlük készült bioüzemanyagba, mivel a növényi biomassza összetevőinek csak egy része alakítható üzemanyaggá, illetve maga a betakarítási és gyártási folyamat is energiát igényel.

A végeredmény egészen elképesztő: egy hektáron (10.000 négyzetméteren) megtermelhető bioüzemanyagnak megfelelő éves energiamennyiséget 107 négyzetméternyi napelemmel elő lehet állítani!

A következő számításokat a [2] és [3] anyagok alapján végeztem:

  • Kukoricából előállítható etanol: ~ 2,8 tonna etanol / hektár / év
  • Az etanol energiasűrűsége: 26,8 MJ/kg
  • Hektáronként előállítható energia: 75.040 MJ
  • Napelem éves energiatermelése: 195 kWh / m2 = 702 MJ / m2
  • Egy hektár biomasszatermésének megfelelő napelem: 107 m2

 

 

Ez azt jelenti, hogy a mai napelemekkel 100-szor hatékonyabban lehet a napenergiát hasznosítani, mint bioüzemanyag gyártásával, és ez még javulni fog a hatékonyságuk növelésével, mivel szerte a világon nagy összegeket fektetnek a napelemek fejlesztésébe.

Ha figyelembe vesszük, hogy a robbanómotorok energiahatékonysága csupán 20-30% között mozog, a különbség a bioüzemanyag és a napelem között még nagyobb, hiszen az elektromos autók motorja körülbelül 80% hatékonyságú.

Hogy a bioüzemanyagtermelés mennyire pazarló, jól szemlélteti a következő példa: ha Magyarország gázolajfelhasználását kizárólag biodízellel szeretnénk helyettesíteni, akkor ehhez az egész országot szántófölddé kellene változtatni, és 3 éves vetésforgóban az ország 33%-án termő biomasszát teljes egészében üzemanyagtermelésre kellene felhasználni [3].

 

 

Nem nehéz belátni, hogy ha az egész világ áttérne bioüzemanyagra, a Föld teljes szárazföldi területe sem lenne elég a bolygó üzemanyagfogyasztásának kielégítésére. Ráadásul a bioüzemanyag-gyártás annyira gazdaságtalan, hogy jelen árak mellett profitot sem képes termelni. Nem beszélve a természetkárosításról, amit a bioüzemanyag-alapanyagul szolgáló repce és kukorica termesztésével jár. Brazíliában már erdőket irtanak ki azért, hogy elegendő szántóföld legyen az üzemanyaggyártáshoz.


Források:

[1] Photosynthetic Efficiency, Wikipedia

[2] Napelem a háztetőn – hogyan, mennyiért, mikorra?

[3] Biodízel, bioetanol előadásanyag, Dr. Bajnóczy Gábor, BME

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme